ስእልና መግለጺ ብዝሕና። ብዝሕና መግለጺ ስኒትና። ስኒትና መግለጺ ሓይልና። ሓይልና መግለጺ እምነትና። እምነትና መግለጺ ውርሻና። ውርሻና መግለጺ ጽንዓትና። ጽንዓትና መግለጺ ታሪኽና። ታሪኽና መግለጺ መንነትና።

[ditty_news_ticker id=”28346″]