[ditty_news_ticker id=”364″]
[ditty_news_ticker id=”388″]

ምዝገባ ቃል ኪዳን ንዚኣስሩ!

ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ከምዚተኸፍለ መረጋገጺ ኣብ መዓልቲ ስርዓተ-ቃል ኪዳን ግድን ክህሉ ኣሎዎ።

ኣብዚ መሕትት እትህብዎ ሓበሬታ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ሽወደናዊ መለለዪ ወረቀትኩም ዘሎ ሓበሬታኹም ክኸውን ኣሎዎ። ብዘይካ ናይ ክርስትና ስምኩም ካልእ ኩሉ ብቛንቛ ሽወደን ክትመልእዎ ግድን እዩ።

3 + 9 =