ምዝጉብ/ግብቲ ኣማኒ/ኣማኒት ንምዃን ነዚ ዚስዕብ መሕትት ብምምላእ ይከኣል።

ኣብዚ መሕትት እትህብዎ ሓበሬታ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ሽወደናዊ መለለዪ ወረቀትኩም ዘሎ ሓበሬታኹም ክኸውን ኣሎዎ። ብዘይካ ናይ ክርስትና ስምኩም ካልእ ኩሉ ብቛንቛ ሽወደን ክትመልእዎ ግድን እዩ።

1 + 15 =