ደቅና ትንፋስና። ደቅና መስትያትና።ደቅና ትርግቲ ልብና። ደቅና ዋሕስ መጻኢና። ደቅና መግለጺ ገዛና። ደቅና ምልክት ጽንዓትና። ደቅና ኣስገርቲ ታሪኽና። ደቅና ቀጻልነት መንነትና።

[ditty_news_ticker id=”28346″]